Skip to main content
Polityka prywatności
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

IV Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse ” Młodzi Naukowcy – od magistra do habilitanta”

By 24 kwietnia 201723 marca, 2022konferencja, Wydarzenia, wykład

Celem IV Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni w Opolu jest przekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek na temat opracowania i pisania publikacji naukowych, przygotowania dorobku naukowego do oceny, budowania naukowego portfolio, wymiany informacji w lokalnym i międzynarodowym środowisku nauki oraz zarządzania informacją w środowisku nauki pracownikom szkół wyższych, zwłaszcza młodym naukowcom i studentom. Przewidywane efekty to: umacnianie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, wymiana międzynarodowa doświadczeń naukowych, umocnienie postaw ukierunkowanych na zdobywanie nowoczesnej wiedzy oraz podkreślenie znaczenia współpracy środowiska naukowego, edukacyjnego i gospodarczego.
Szczególnie zapraszamy na warsztaty: Opracowanie wyników badań ilościowych – STATISTICA, Excel – krok po kroku. Warsztaty obejmą takie zagadnienia jak: import przykładowego zbioru danych z programu Excel, testy parametryczne i nieparametryczne, tworzenie nowych zmiennych, przekodowanie, tworzenie podzbioru, sprawdzanie poprawności danych, sposoby uzupełniania braków danych, weryfikacja normalności, analiza korelacji, test Chi – kwadrat, korelacja liniowa Pearsona, Korelacja rang Spearmanna, testy istotności różnic dla dwóch prób niezależnych, test t- Studenta dla prób niepowiązanych, test U Manna – Whitneya, T- Studenta dla prób powiązanych, test kolejności par Wilcoxona, testy zgodności: test Shapiro – Wilka, test istotności różnic dla „k” prób niezależnych, ANOVA i inne.

mm

Autor: Wioleta Stefaniak

mgr Wioleta Stefaniak – dietetyk w zespole Alianta, absolwentka dietetyki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz filologii niemieckiej we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej. Aktywna uczestniczka wielu projektów, konferencji i szkoleń z zakresu dietetyki oraz żywienia. Jej praca magisterska została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską. Cały czas poszerza swoje horyzonty. Członek Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. W wolnych chwilach pije dobrą kawę, czyta książki, zgłębia tajniki szydełkowania i ogląda programy kulinarne.