Skip to main content
Polityka prywatności
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Dnia 22.04.2017 r. w Krakowie odbyła się druga edycja konferencji naukowo-szkoleniowej „Żywienie dziecka wczoraj i dziś”, zorganizowana przez Pracownię Dietetyki Pediatrycznej, Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UJ CM. Uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień dotyczących m. in.:

 • dietetycznego wspomagania płodności,
 • błędów żywieniowych w ciąży i związanych z nimi konsekwencji,
 • problemu dziecka ulewającego,
 • roli owoców i soków w żywieniu dzieci,
 • problemu zaparć stolca u dzieci,
 • problemu otyłości dzieci,
 • problemu odmowy jedzenia przez dzieci,
 • żywienia w mukowiscydozie, w przypadku wystąpienia cukrzycy,
 • enteralnego leczenia żywieniowego w nieswoistych stanach zapalnych jelit,
 • pułapek diagnostycznych w nietolerancjach pokarmowych,
 • a także diagnozy i postępowania w mniej typowych objawach alergii pokarmowej.

Wszyscy wykładowcy podeszli do przedstawienia swoich tematów w sposób praktyczny. Podawali przykłady ze swojej codziennej pracy. Prelegenci starali się rozwiązywać powyżej wymienione problemy głównie na zasadzie studium przypadku. Dodatkowo dało się zauważyć, że prawie wszyscy powoływali się na najnowsze i najciekawsze doniesienia ze świata nauki, stąd można podkreślić, że konferencja miała wysoki poziom merytoryczny. Sposób prezentacji był bardzo ciekawy, zachęcał do aktywności i przemyśleń. Z konferencji można było wynieść wiele wiedzy zarówno praktycznej, jak i teoretycznej. Porównując tę konferencję z innymi, na których bywałam, muszę przyznać, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Nie było czasu na nudę.

Poza głównymi wykładami specjalistów, formuła konferencji przewidziała dwa warsztaty do wyboru. Jeden, w którym miałam okazję uczestniczyć, dotyczył rozwoju fizykalnego dziecka (pomiary antropometryczne, siatki centylowe, morfogramy, monitorowanie parametrów rozwoju dziecka), natomiast drugi – informacje na temat składu produktów spożywczych i przełożenia ich na zalecenia dla pacjenta.

W tym roku była również możliwość wzięcia udziału w sesji plakatowej, do której zakwalifikowało się 17 prac. Zwycięska praca dotyczyła „Charakterystyki składu mleka honorowych dawczyń w Małopolskim Banku Mleka” i została przedstawiona przez Panią A. K. Kotlińską.

Co do samej treści konferencji moją uwagę zwrócił fakt odwoływania się wykładowców do indeksu glikemicznego, którego temat był podejmowany ostatnio na blogu Alianta. Świadczy to niewątpliwie o dużym znaczeniu tego tematu. Ponadto wykładowcy, także lekarze, wielokrotnie podkreślali rolę dietetyka w zespole terapeutycznym. Dodatkowo wielokrotnie podkreślano znaczenie dobrze przeprowadzonego wywiadu wstępnego, zarówno jeśli chodzi o lekarza, jak i dietetyka. Dobrze przeprowadzony wywiad może w szybszy sposób pomóc zdiagnozować problem i zastosować odpowiedni sposób postępowania terapeutycznego. Dlatego zawsze, jeśli mamy skomplikowany przypadek pacjenta, należy wrócić i przeanalizować, czy uzupełnić wywiad wstępny. W odniesieniu do dzieci, ważne jest również powrócenie do danych związanych z okresem ciąży, porodu, czy okresu połogowego, gdyż okazuje się, że takie proste informacje jak masa urodzeniowa, czy przebieg porodu, ciąży mogą wielokrotnie pomóc zdiagnozować różne problemy i choroby.

Warto również wspomnieć, w temacie otyłości dzieci w Polsce, że okazuję się, iż według najnowszych doniesień przedstawionych na tej konferencji, poprawiła się kwestia aktywności fizycznej. Natomiast z danych Health Behaviour in School-aged Children (rok 2014) wynika, że procent polskiej młodzieży oraz dzieci z nadmiarem masy ciała ma tendencję spadkową w stosunku do 2010 roku. To niewątpliwie pozytywne sygnały, aczkolwiek, nie oznaczają ostatecznego rozwiązania problemu nadmiernej masy ciała. Ważne jest uświadamianie społeczeństwa o roli żywienia w ciąży, a także w pierwszych okresach życia dziecka i nie tylko. Tak naprawdę problemy żywieniowe dzieci, mają często źródło w wiedzy rodziców i w ich postępowaniu. Dlatego myślę, że bardzo ważna jest edukacja żywieniowa i dotarcie dietetyków do różnych grup społecznych, a na pewno do młodzieży, która w przyszłości zostanie rodzicami.

Ciekawym dla mnie tematem było enteralne leczenie żywieniowe w nowoczesnej terapii nieswoistych zapaleń jelit u dzieci. Okazuje się, że interwencja żywieniowa, polegająca na wyłącznym dojelitowym leczeniu żywieniowym (preferowane są diety przemysłowe w oparciu o preparaty polimeryczne, podawane doustnie) jest skuteczna w indukcji remisji u dzieci i młodzieży z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Po uzyskaniu remisji stopniowo wprowadza się dietę naturalną. Temat ten jest ciągle badany, aczkolwiek podkreślana jest skuteczność tego modelu leczenia w porównaniu do innych, które nie są potwierdzone naukowo.

Podsumowując, wspomnę, że w przerwie między sesjami, można było porozmawiać z przedstawicielami firm zajmujących się żywieniem dzieci, probiotykoterapią, czy innych związanych z dziedziną dietetyki. Zauważyłam, że firmy związane z żywieniem dzieci podkreślają jakość swoich produktów, a także kładą duży nacisk na promowanie wiedzy zgodnej z rekomendacjami ekspertów żywieniowych. Przygotowują też praktyczne materiały, nie tylko dla dietetyków, ale przede wszystkim dla rodziców, gdzie obok promowania swoich produktów, przekazują potrzebną wiedzę, tym rodzicom, którzy z różnych względów nie trafią bezpośrednio do dietetyka.

mm

Autor: Wioleta Stefaniak

mgr Wioleta Stefaniak – dietetyk w zespole Alianta, absolwentka dietetyki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz filologii niemieckiej we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej. Aktywna uczestniczka wielu projektów, konferencji i szkoleń z zakresu dietetyki oraz żywienia. Jej praca magisterska została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską. Cały czas poszerza swoje horyzonty. Członek Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. W wolnych chwilach pije dobrą kawę, czyta książki, zgłębia tajniki szydełkowania i ogląda programy kulinarne.