Skip to main content
Polityka prywatności
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Od dzisiaj w Aliancie super nowości – Centrum Wymiany Diet, zestawienie użytych potraw i porcji do wykorzystania, analiza diety wg składników oraz dodatkowe funkcje dla notatki. Wszystko opisujemy poniżej wraz z wizualizacją.

Centrum Wymiany Diet (CWD)

Użytkownikom Alianta bardzo dobrze znana jest funkcja Centrum Wymiany Potraw (CWP), dzięki której w łatwy sposób można podzielić się swoimi przepisami, a także pobrać do swojej bazy przepisy wysłane przez innych użytkowników. Centrum wymiany diet to narzędzie bardzo podobne do centrum wymiany potraw co do zasady działania. Każdy z użytkowników ma możliwość umieszczania swoich diet na serwerze i pobierania z serwera diet zamieszczanych przez innych użytkowników, niezależnie od lokalizacji geograficznej. CWD stworzyliśmy też dlatego, żebyśmy mogli się dzielić z wami naszą wiedzą i udostępniać wam przykładowe diety, które dla niektórych na pewno będą przydatne i pomocne we własnej praktyce, w szczególności na jej początku. Diety umieszczane przez nas oznaczone są na serwerze ikoną ‘a’, taką jak logo Alianta (rys. 1).

Na początek możecie pobrać 2 przykładowe diety, skierowane dla osób zdrowych, jedną, tę o niższej kaloryczności dedykowałam dla kobiety, drugą dla mężczyzny. Parametry diet:

 • ’dieta_dla_zdrowej_osoby_2_przykladowa’: Kobieta- 36 lat, 166cm, 62kg, ok 1850kcal, PAL 1.4;
 • ’dieta_dla_zdrowej_osoby_1_przykladowa’: Mężczyzna – 36 lat, 180cm,80kg, ok 2500kcal, PAL 1.4;
 • W obu dietach 'btw’ są procentowo takie same – białko 13%, tłuszcz 30%, węglowodany 57%;

Od momentu wysłania diety na serwer, staje się ona widoczna dla wszystkich użytkowników Alianta. Imię i nazwisko pacjenta zawarte w środku pliku z dietą jest przez nas szyfrowane. Pamiętajmy tylko o tym, aby przed wysyłką własnej diety zmienić jej nazwę na inną, o ile zawierała imię i nazwisko pacjenta.

Z usługi można skorzystać mając podłączony Internet oraz aktywny Pakiet Asysta 12 m-cy lub aktywną licencję okresową (z wyłączeniem licencji edukacyjnych).

Centrum Wymiany Diet znajduje się w menu głównym, po wejściu w zakładkę ‘Dieta – Centrum Wymiany Diet’.

Na rysunku 1 widzimy okno CWD. Po lewej stronie są nasze własne diety, zaś po prawej diety znajdujące się na serwerze. Z okna CWD możemy usuwać diety własne, jak i te, które wysłaliśmy na serwer. Aby wysłać dietę na serwer, trzeba ją zaznaczyć, następnie wcisnąć ‘wyślij’. Podobnie jest z pobieraniem.

Rys. 1 Okno centrum wymiany diet (CWD).

Przy każdej nazwie diety widoczny jest ,  po kliknięciu w plusik możemy rozwinąć poszczególne składowe każdej diety (rys. 2) i podejrzeć, z czego składają się poszczególne posiłki. Kiedy po rozwinięciu plusa pojawi się ikona sportowca, oznacza to diety uwzględniające dodatkową aktywność fizyczną dobieraną indywidualnie (poza określonym PAL).

Rys. 2 Podgląd zawartości diety z okna centrum wymiany diet.

Wysyłając własną dietę na serwer, trzeba ją zaznaczyć i wcisnąć wyślij. Podczas wysyłki możemy zmienić nazwę diety (rys. 3), tak aby w jej nazwie nie widniało imię i nazwisko naszego pacjenta. Od momentu wysłania diety na serwer, staje się ona widoczna dla wszystkich użytkowników Alianta.

Rys. 3 Zmiana nazwy diety podczas wysyłania do CWD.

Podczas pobierania zaznaczamy wybraną dietę i wciskamy ‘pobierz’. Jeśli okaże się, że nowo pobierana dieta zawiera produkty, których nie ma w naszej bazie danych, to pojawi się okno zamiany produktów, jak na rys. 4. Na tym oknie mamy możliwość zamiany produktów na pozycje z naszej bazy danych. Jeśli nie dokonamy zamiany, produkty, które nie występują w naszej bazie danych, zostaną do niej dopisane podczas pierwszego otwarcia diety.

Rys. 4 Możliwość zamiany produktów na pozycje z naszej bazy danych, podczas pobierania diety z CWD.

Po użyciu klawisza ‘potwierdź’, pokaże się informacja, z jaką nazwą została zapisana i gdzie możemy ją odnaleźć w celu otwarcia (rys. 5).

Rys. 5 Komunikat po zapisaniu diety z CWP.

Przy kolejnym pobraniu tej samej diety, możemy ją zastąpić z tą samą nazwą lub zapisać pod nową nazwą, o czym program poinformuje stosownym komunikatem.

II Zestawienie użyte potrawy/porcje do wykorzystania.

Zestawienie to można otworzyć z ekranu głównego lub będąc w ‘PLANIE CAŁEJ DIETY’, naciskając na ikonę z kołem podzielonym na porcje (zdj. 6).

Rys. 6 Ikona otwierająca zestawienie użyte potrawy/porcje do wykorzystania.

Po otwarciu, widzimy okno z listą wszystkich użytych potraw, ich sumaryczną użytą gramaturę i symboliczną ilość porcji, gdzie pełne koło = cała porcja (rys. 7).

Rys. 7 Okno – użyte potrawy.

Używając czarnego suwaka możemy przełączyć się na zestawienie ‘PORCJE DO WYKORZYSTANIA’ (rys. 8), gdzie widzimy ile porcji danej potrawy zostało do wykorzystania.

Rys. 8. Okno – porcje do wykorzystania.

Okno z zestawieniami:

 • może być cały czas otwarte na ekranie komputera,
 • możemy je przesuwać i ustawiać w dowolnym miejscu na ekranie,
 • możemy regulować jego wielkość (W tym celu przytrzymujemy myszkę przy krawędzi okna i czekamy na pojawienie się strzałeczek, następnie przytrzymując myszkę przeciągamy ustawiając swoją wielkość okna – rys 9),

Rys. 9 Regulacja wielkości okna.

 • możemy je przenieść na drugi, podpięty ekran.

Dodatkowo, kiedy klikniemy dwukrotnie lewym klawiszem w nazwę potrawy, pokarze nam się informacja, gdzie dana potrawa została użyta.

Rys. 10 Informacja, gdzie dana potrawa została użyta.

Klikając w kolumnę dotycząca wagi, możemy z tego miejsca zmienić jej gramaturę.

Rys 11. Zmiana gramatury.

Z podanych zestawień możemy dodawać potrawy do diety, poprzez ‘przeciągnij-puść’.

Rys. 12 Dodawanie potrawy do diety poprzez 'przeciągnij-puść’.

Po przeciągnięciu potrawy z okna ‘Porcje do wykorzystania’ zniknie ona z listy, gdyż przeciągamy pozostałą do wykorzystania porcję.

Ilość tej potrawy zwiększy się na oknie użyte potrawy (rys 13).

Rys. 13 Zwiększenie się ilości potrawy na oknie 'użyte potrawy’.

Dodatkowo w trakcie przeciągania, ale tylko w obrębie okna danego zestawienia, możemy użyć scroll do zwiększenia lub zmniejszenia przeciąganej do posiłku porcji, co jest widoczne na poniższym zrzucie.

Rys 14 Zwiększenie lub zmniejszenie przeciąganej do posiłku porcji przy pomocy scroll’a.

Dodaliśmy połowę z porcji do wykorzystania:

Rys. 15 Dodawanie porcji do posiłku.

III Nowy raport – Analiza diety według składników

Nowy raport znajdziemy w menu głównym, po wejściu w zakładkę ‘Raporty – Analiza wg składników’. Raport posłuży nam do korekty niedoborów lub nadmiarów w diecie z wykorzystaniem informacji o zawartości danego składnika w diecie i wskaźnika INQ.

Rys. 16 Analiza diety wg składników.

Abyśmy mogli skorzystać z raportu, najpierw należy otworzyć dietę. Na rysunku 17 widzimy okno analizy diety wg składników zaraz po jego uruchomieniu. Widoczne produkty są to wszystkie produkty użyte w bieżąco otwartej diecie. Produkty są posortowane alfabetycznie. Poza tym widzimy sumaryczną wagę produktów, energię (lub inny składnik, który ustawimy, o czym niżej), ilość w przeliczeniu na 100 g oraz wskaźnik INQ (Index Nutritional Quality). Te 4 kolumny także możemy sortować.

Teraz jeszcze kilka słów o INQ, czyli wskaźniku jakości żywieniowej.

Wyraża on stopień, w jakim spożywany produkt pokrywając zapotrzebowanie energetyczne człowieka, zaspokaja jednocześnie jego zapotrzebowanie na określony składnik odżywczy.

Jak interpretować wskaźnik?

INQ blisko 1 – oznacza produkty dobrze zbilansowane pod względem zawartości danego składnika;

INQ < 1 informuje, że spożywany produkt nie dostarcza odpowiedniej ilości danego składnika odżywczego (proporcjonalnie do podaży energii), a im INQ jest bliższe zera, tym produkt jest bardziej deficytowy w ten składnik;

INQ > 1 produkt może być traktowany jako dobre źródło danego składnika odżywczego i służyć do kompensowania jego niskiej zawartość w produktach deficytowych (wzbogacania żywności) lub uzupełniania niedoborowej racji pokarmowej;

Rys. 17 Analiza diety wg składników.

W zależności od kierunku sortowania (malejąco/rosnąco) dowiemy się, które produkty dostarczają określoną ilość danego składnika w układanej diecie. W połączeniu ze wskaźnikiem INQ możemy dokonać ilościowej korekty. Inaczej będziemy postępować w przypadku niedoborów, a inaczej w przypadku nadmiarów w diecie.

Jako pierwszy przykład omówimy sytuację, kiedy mamy nadmiar sodu w diecie.

Klikając w okienko ‘wybierz składnik’ wybierzemy sód, następnie klikamy w ‘wyszukaj’ (rys. 18).

Rys. 18 Analiza diety wg składników.

Na rysunku 19 zostało włączone sortowanie (malejąco) w kolumnie ‘sód’ i w ten sposób widzimy, które produkty dostarczają największą ilość sodu w całej otwartej diecie. Oprócz kolumny z zawartością sodu, obserwujemy również wysokość INQ. Najwyższe INQ posiadają: kostka warzywna, ocet ryżowy, szynka wieprzowa, co świadczy o ich ich dużej zasobności w sód w stosunku do energii. Nieduża korekta gramatury w dół wspomnianych produktów przełoży się na stosunkowo dużą zmianę ilości sodu w diecie. Tak więc musimy patrzeć na produkty, których użyta masa daje nam możliwość redukcji.

Odrębną grupą produktów są te produkty, które nie zawierają energii. Nie da się dla nich wyliczyć INQ, tak jak dla soli jodowanej morskiej w naszym przykładzie. Ale też musimy uwzględniać je w grupie produktów możliwych do redukcji. Korygując ilość takich produktów najszybciej osiągniemy oczekiwany efekt bez wpływu na energię diety.

Tak możemy zrobić ze wszystkim składnikami, a także sprawdzić ich wskaźnik jakości żywieniowej dla produktów użytych w diecie.

Rys. 19 Analiza diety wg składników.

Naciskając myszą na nazwę wybranego produktu, pokaże nam się okienko, w którym zobaczymy, ile razy, w jakich posiłkach i dniach użyliśmy danego produktu.

Przykład

Na rysunku 15 kliknęliśmy w szynkę wieprzową i pojawiło nam się okienko, które mówi, że szynkę mamy w 6 dniu diety. Oprócz tego mamy podaną gramaturę oraz kaloryczność.

Rys. 20 Analiza diety wg składników.

Dalej możemy jeszcze kliknąć w wybraną gramaturę, i możemy ją z tego miejsca zmienić (rys 21).

Rys. 21 Analiza diety wg składników – zmiana gramatury.

Jeśli mamy odwrotną sytuację do opisanej wyżej, czyli szukamy produktów, których ilość moglibyśmy zwiększyć, aby tym samym zwiększyć pokrycie zapotrzebowania na jakiś składnik, także możemy użyć do tego wskaźnika INQ. Na rysunku 22 zostały wybrane foliany, których wartości zostały posortowane malejąco i w ten sposób widzimy, które z produktów dostarczają największą ilość folianów w całej diecie. Oprócz kolumny z zawartością folianów, obserwujemy również wysokość INQ. Najwyższe INQ posiadają: sałata rzymska, kapusta pekińska i pietruszka korzeń, co świadczy o ich dużej zasobności w kwas foliowy w stosunku do energii. Nieduża korekta gramatury w górę wspomnianych produktów, przełoży się na stosunkowo dużą zmianę ilości kwasu foliowego w diecie.

Rys. 22 Analiza diety wg składników.

IV Możliwość pozostawienia włączonej notatki, regulacji wielkości jej okna oraz ustawienia w dowolnym miejscu na ekranie.

Do tej pory notatka do posiłku, czyli miejsce na przepis do potrawy i komentarze, mogła być wyświetlana tylko nad posiłkiem i miała jedną wielkość okna. Od teraz notatka jest mobilna i można ją umieścić w dowolnym miejscu na ekranie, np. na dole ekranu (rys. 23) lub na górze (rys. 24).

Rys. 23 Notatka na dole ekranu.

Rys. 24 Notatka na górze ekranu.

Dla przypomnienia, naciskając dużą lub małą literę ‘Aa’ można zwiększać bądź zmniejszać czcionkę notatki.

Co ważne, program zapamięta ustawienie notatki, a więc nie będziemy musieli jej za każdym razem przestawiać w wybrane miejsce. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu programu notatka będzie zawsze tam, gdzie ją ostatnio ustawiliśmy. Przełączając się między posiłkami, notatka nadal zostanie widoczna, zmieni się tylko jej treść, która będzie odpowiadać posiłkowi przy którym jesteśmy.

Przykład

Na rysunku 25 widzimy dzień 1, śniadanie, w notatce przepis na kanapki z pastą brokułową, kiedy przełączymy się do II śniadania, widzimy kanapki z kurczakiem i warzywami (rys. 26). Podobnie będzie, jeśli przełączymy się na widok ’planu całej diety’, jak widać na rysunku 27 i 28.

Rys. 25 Zmieniająca się treść notatki w zależności od wybranego posiłku.

Rys. 26 Zmieniająca się treść notatki w zależności od wybranego posiłku.

Rys. 27. Zmieniająca się treść notatki w zależności od wybranego posiłku.

Rys. 28. Zmieniająca się treść notatki w zależności od wybranego posiłku.

Podsumowując, okno notatki:

 • może być cały czas otwarte na ekranie komputera,
 • możemy je przesuwać i ustawiać w dowolnym miejscu na ekranie,
 • możemy regulować jego wielkość – w tym celu przytrzymujemy myszkę przy krawędzi okna i czekamy na pojawienie się strzałeczek, następnie przytrzymując myszkę przeciągamy ustawiając swoją wielkość okna,

Rys. 29 Widok notatki.

 • możemy je przenieść na drugi, podpięty ekran.

V Przebudowanie okna 'zamień produkty’ 

To okno można znaleźć w zakładce ’Produkty – Zamień’. Używanie tej funkcji jest teraz wygodniejsze, gdyż można jednorazowo wymienić więcej niż 1 produkt, bez kilkukrotnego wchodzenia od nowa do okna zamiany (rys 30).

Rys. 30 Okno zamień produkty.

mm

Autor: Wioleta Stefaniak

mgr Wioleta Stefaniak – dietetyk w zespole Alianta, absolwentka dietetyki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz filologii niemieckiej we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej. Aktywna uczestniczka wielu projektów, konferencji i szkoleń z zakresu dietetyki oraz żywienia. Jej praca magisterska została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską. Cały czas poszerza swoje horyzonty. Członek Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. W wolnych chwilach pije dobrą kawę, czyta książki, zgłębia tajniki szydełkowania i ogląda programy kulinarne.