Skip to main content
Polityka prywatności
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Już wiemy, że z biochemicznego punktu widzenia proces adaptacji do treningu oparty jest na syntezie białek w komórkach. Które białko pokarmowe jest zatem najlepsze dla sportowca?

Kryterium: jakość białka

Tematem tym zajęli się badacze z College of New Jersey (J. Sports Sci Med. 2004; 3:118-30). Badacze poddali analizie białka zarówno pochodzenia zwierzęcego jak i roślinnego, biorąc pod uwagę m.in. wartość biologiczną białka, wydajność wzrostową białka czy wykorzystanie białka netto. Do najlepszych białek autorzy zaliczyli, te zawarte w: jajkach, serwatce, wołowinie i mleku. Znacznie gorzej wypadły białka pochodzenia roślinnego. Spośród tych ostatnich, liderem okazała się soja (Tab. 1). Powszechnie uznaje się za białko wzorcowe kazeinę. Zatem tylko białka pochodzenia zwierzęcego przekroczyły wartości wskaźników jakości białkach charakterystycznych dla kazeiny.

Tab. 1
Ranking jakości białek.

Wskaźniki jakości białek
 

 

Rodzaj białka

Wydajność wzrostowa

Protein Efficiency Ratio

Wartość biologiczna białka

Biological Value

Wykorzystanie białka netto

Net Protein Utilization

Chemiczny miernik jakości białka

Protein Digestibility Corrected Amino Acids Score

wołowina 2.9 80 73 0.92
czarna fasola 0 0 0.75
kazeina 2.5 77 76 1.0
jaja 3.9 100 94 1.0
mleko 2.5 91 82 1.0
białko soi 2.2 74 61 1.0
gluten 0.8 64 67 0.25
białko serwatki 3.2 104 92 1.0

Zaadaptowane z U.S. Dairy Export Council, Reference Manual for U.S. Whey Products 2nd Edition, 1999; Sarwar, 1997; Hoffman i Falvo, 2004.

Białka zwierzęce kontra roślinne.

Czy zatem pochodzenie białka, którego użyje sportowiec wpłynie na efekty treningowe? Tak. Szczególnie dotyczy to wpływu spożytego białka na efekty adaptacyjne w treningu siłowym. Co więcej, ma to szczególne znaczenie w przypadku osób celowo unikających niektórych produktów spożywczych. Czynnikiem determinującym jego efektywność białka jest jego skład aminokwasowy, a szczególnie zawartość leucyny. I w tym aspekcie białka zwierzęce mają zdecydowaną przewagę. Warto przyjrzeć się danym zestawionym przez zespół van Loona (J. Nutr. 2015;145:1981–91, Ryc.1).

Ryc. 1
Procentowa zawartość aminokwasów egzogennych oraz leucyny w produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

EAA- zawartość aminokwasów egzogennych, Leucyna- % względem całkowitej zawartości białka.

Różnice w zawartości EAA, jak i leucyny w białkach pochodzenia roślinnego potwierdzają także słabsze efekty na syntezę białek mięśniowych (van Loon i wsp. 2015). Jednak w przypadku sportowców wegetarian lub osób nietolerujących wybranych białek zwierzęcych, możliwe są sposoby aby białka roślinne wykorzystać. Wspomniany zespół van Loona proponuje:

  • wzmacnianie roślinnych źródeł białka wybranymi aminokwasami: metioniną, lizyną i/lub leucyną;
  • spożycie większej ilości roślinnych źródeł białka;
  • przyjmowanie wielu źródeł białek roślinnych w celu uzyskania bardziej zbilansowanego profilu aminokwasowego.

Następnym razem napisze o „timingu” i zależności między czasem spożycia białka a jego rodzajem.

mm

Autor: Wiesław Ziółkowski

dr hab. Wiesław Ziółkowski – profesor nadzwyczajny Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii, Zakład Bioenergetyki i Żywienia, nauczyciel akademicki nagradzany przez studentów za swoją pracę. Podczas swojej drogi zawodowej odbywał praktyki w wielu międzynarodowych i krajowych instytucjach badawczych, bierze czynny udział w konferencjach międzynarodowych. Jest współautorem licznych naukowych publikacji anglojęzycznych. Członek The International Society of Exercise and Immunology. W badaniach podejmuje tematykę bioenergetyki komórek w warunkach stresu oksydacyjnego, wolnych rodników i obrony antyoksydacyjnej, prozdrowotnych mechanizmów działania diety i jej składników oraz aktywności fizycznej.